top of page

Trelde Næs rundt

21. juli 2024

-

08:00

kl. 

21. juli 2024

kl. 

18:00

Allan Petersen

Turleder:

Dato:                 

Søndag den 7. juli 2024

Starttid:

Søndag kl. 08.00. Pakning af grej og kajakker skal ske i nogenlunde ro. Det er tidligt.0

Sluttid:

Søndag ca. kl. 18:00

Sværhedsgrad:

Ingen særlige krav – vi ror kystnært. Dog tages forbehold for ændring af destination i forhold til vejrforholdene.

Længde:

25 km – med passende pauser.

Medbring:

Mad, drikke og tøj mv. til eget brug. Sikkerhedsudstyr medbringes fra klubhuset.

Transport:

Klubtrailer samt private biler. Udgifterne deles jf. klubregler

Turleder:

Allan Petersen

Turen rundt om Trelde Næs er en meget varieret tur.


Turen starter i Fredericia, så til at begynde med, kan man kigge på skrænterne inde i byen og store, flotte huse.

Herefter er det meget lidt, man mærker til menneskeskabte ting. Måske kan vi lige få et skræmmeskud fra den militære skydebane.


Hele strækket ud til Trelde Næs, kan stort set kun ses fra kajak. Mange steder er der slet ikke plads til at kunne passere en lang række ler og jordskred. Er solen fremme giver det flotte farver i vandet. Lidt afhængig af, hvad der er af materiale på det aktuelle sted.Undervejs er der udsigt til den nye Lillebæltsbro, store dele af Fyn og Æbelø.


Når vi er kommet rundt om Trelde Næs, kigger vi ind i Vejle Fjord. Nogle vil kunne ane Træskohage Fyr på den anden side af Hotel VejleFjord.


Et sted på vej rundt skal vi nok have en lille afstikker ind i Spang Å.Mere iøjnefaldende er Hvidbjerg Klit, som vi skal besøge på vejen rundt. Der slides godt på den, så vi skal nyde at den fortsat findes, når vi kommer frem. Læs mere her:  https://www.vejleaadalogfjord.dk/hvidbjerg-klit 


 

Turen stopper Hagenvej 114, 7080 Børkop. Nogen har sagt at det er muligt at finde forstenede hajtænder i området. Under alle omstændigheder er vejen ind og ud fra parkeringspladsen temmelig stejl.


Fredericia:


Start af turen foregår fra Lillebælts Alle 18 D – F.Turen derned tager ca. 1 time og 20 minutter. Der pakkes ud og gøres klar til sejlads.


Samtidig er der sendt et hold med trailer og x antal biler til Hagenvej 114, hvor de sætter trailer og en eller flere biler. Der vil være ca. 20 minutters ekstra køretid.


Når de kommer til Fredericia, vil der være fælles morgenmad.


Med fyldte maver sættes i vandet lidt inden klokken 09:30

    

Turen forventes at tage 5 – 6 timer inklusive pauser.


Afgang mod Hou ca. klokken 16:00 – hjemkomst klokken 17:30.


Den endelig planlægning foretages, når tilmeldingsfristen er overskredet, idet den afhænger af antal deltagere.


Skriv gerne, om du kan stille bil med bøjler eller træk til rådighed. Pga. logistikken er det nødvendigt med begge trailer og en eller flere ekstra biler.


Har du lyst til at stå for en gang morgenmad, vil det være rart. Ligesom det vil være rart med en tilbagemelding, om at du kan have kage med til en af pauserne.

bottom of page