top of page

 

Hou Kajak Klubs frigivelseskursus

Hou Kajakklub

Frigivelseskursus

Version 04-2024

I Hou Kajakklub frigiver vi vores nye medlemmer efter DGIs nye norm, som er gældende fra 2024. Normen er på samme niveau som IPP2.

Hou Kajak Klub har valgt at medtage lidt flere krav til egenfærdighed, end der er lagt op til i reglerne / skemaet fra DGI. En uddybende gennemgang vil kunne indhentes fra klubbens instruktører.

I Hou Kajak Klub er der følgende ekstra krav for at blive frigivet og dermed få mulighed for at få adgangskode til klubhuset og til at bruge klubbens udstyr:

  • Svømning: 600 m. i havet eller 1000 m. i bassin. (dokumentation kræves)

  • Roning: 75 km. på en sæson. (skal gennemføres i samme sæson som kurset)

  • Det er obligatorisk at deltage i kurset, medmindre kursisten kan dokumentere tilsvarende erfaring. I sidstnævnte tilfælde vil der blive afholdt en tilrettet prøve af en af klubbens instruktører.

 

Målgruppe:

Kurset henvender sig til nybegyndere og let øvede med interesse for at lære de basale ro- og redningsteknikker i havkajak.

Mål / hensigt: 

At give roeren et brugerniveau, som skal sætte denne i stand til alene eller som del af en gruppe.at færdes fortroligt og sikkert i havkajak på ture langs kysten i lokalt og kendt farvand – i sommerhalvåret fra Standerhejsning til Standerstrygning.

Indhold:

Fokus er lagt på vandtilvænning og undervisning i makkerredning, selvredning, skadesforebyggende ro teknik, de almindeligste styretag og valg af udstyr, samt teori i, navigation, vejr, risikomomenter og førstehjælp. Søsportens sikkerhedsfoldere udleveres.

Kursus har en varighed af ca. 24-25 timer og afsluttes med en prøve.

 

Teknik og sikkerhed:

Teknikker må kunne vises og beherskes på uroligt vand svarende til vind på op til 5 meter/sekund og bølger på op til 50 centimeter.

Indhold:

Indholdet herunder beskriver de færdigheder og den viden, som kursisterne undervises i og forventes at tilegne sig.

Kendskab beskriver indhold, man er blevet præsenteret for, men ikke forventes at have opnået en færdighed i.

Færdighed beskriver indhold, man har opnået færdighed i og kan fremvise i vejrforholdene

på niveauet.

Teknik/Viden svarer som  udgangspunkt til Egenfærdighed A + en smule.

Løfteteknik og ind- og udstigning

Ind-og udstigning ved strand

Ind-og udstigning ved bro

Fremad- og baglænsroning, stoptag

Fremadroning

Effektiv skadesforebyggende ro teknik

Gennemgang af høj og lav pagajføring med skivet eller uskivet pagaj, kropsrotation og brug af ben, fremad roning, baglæns roning.

Baglænsroning med retningsstabilitet

Baglæns roning over 25 meter med kropsrotation og jævnlig orientering over skulderen.

Stoptag- standsning efter max. 4 tag

Sideforflytning

Sideforflytning med træktag

Sideforflytning ved sculling (8-tal)

Fejetag og kantning

Fejetag/360 grader rotation på stedet forlæns og baglæns – kaldes også drejetag.

Der øves fejetag (rundtag) med stor 180 graders cirkel med kropsrotation. Fejetag med støtte, samt vending af kajakken på stedet med skiftevis for- og baglæns drejetag på bølgetoppen. Kan udbygges med kantning.

Fejetag i fart

Kant

Rortag

Bagror dreje ind mod pagaj - skub ud

Roning i 8 tal med fejetag

Forror

Støttetag og sculling. Roerens boks

Sculling lavt

Gennemgang af teknikker i at forhindre kajakken i at kæntre ved hjælp af vedvarende lavt fejende støttetag. Fokus på rolige bevægelser.

Lavt støttetag

Gennemgang af teknikker bag lavt støttetag, hoftevrik med hoved og krop som C, samt introduktion af teknikker til lavt støttetag ved landing i brænding eller surf i medsø.

Sving med lavt støttetag (telemarksving)

Der øves lavt ”Telemarksving”, hvor roeren introduceres i at kante kajakken ind i svinget og hvorledes styretaget kan bruges ved surf i medsø og brænding.

Redninger og rul

Balance og kajakfornemmelse (leg)

Kæntring:

Vandtilvænning

Wet exit/kæntre med spraydeck / skørt

Rolig og kontrolleret kæntring og udstigning af kajakken øves uden og med påmonteret skørt, hvor roeren under hele forløbet opnår tryghed og kontrol over kajak og pagaj.

Svømme med kajakken

Tømme kajakken på lavt vand

Tømning af vandfyldt kajak

Tømme kajakken på lavt vand ved hjælp af korrekt løfteteknik fra stævnen, så løfteskader undgås.

Makkerredning

Redning af kæntret roer, der er ude af kajakken (blive reddet + redde anden roer), med vægt på at rederen har fuld kontrol over makkerens kajak og tydeligt kommanderer den væltede makker.

Selvredning med paddle float / pagajflyder

Der øves entring efter kæntring med brug af pagajflyder, hvor roeren ikke kan bunde. Roeren skal under redningen have kontrol over kajak, pagaj og pagajflyder.

Assisteret grønlændervending- T- redning (vandtilvænning)

Bugsering

Bugsering uden line

Bugsering med line

Komme væk fra farezonen og slæbe træt eller skadet kammerat ved hjælp af slæbeline. Slipstik skal beherskes.

Kajakkundskab

Kendskab til kajaktypers egenskaber

Kendskab til pagajtyper og egenskaber

Turplanlægning

Regler for adgang i naturen

Risikovurdering af farvand/ vejrudsigt i forhold til kompetencer

Kommunikation på vandet - at tilkalde hjælp

Brug af hensigtsmæssig påklædning

Viden om hypotermi

Turplanlægning - i eget farvand

Relevant udstyr dagens tur

Færdselsregler til søs

Teori:

Teoretisk kendskab til nedenstående temaer med henblik på ture langs kysten i Danmark.

  • Udstyr (kajak, beklædning og personligt sikkerhedsudstyr)

  • Vejvalg og grundlæggende navigation med kort og kompas

  • Vind og vejr, bølger mm.

  • Risikomomenter ved havkajakroning

  • Førstehjælp og kuldeskader

  • Færdselsregler på vandet og forholdsregler på land

  • Om sejl på åer og søer. Herunder om bropassager

bottom of page