top of page

 

Hou Kajak Klubs frigivelseskursus

I Hou Kajakklub frigiver vi vores nye medlemmer efter de fælles retningslinjer for IPP2 (I Paddle Pass) – en dansk udgave af EPP (European Paddle Pass), dog med følgende ekstra krav for at blive frigivet og dermed få mulighed for at få adgangskode til klubhuset og til at bruge klubbens udstyr:

 

 • Svømning; 600 m. i havet eller 1000 m. i bassin. (dokumentation kræves) 

 • Roning; 75 km. på en sæson. (skal gennemføres i samme sæson som kurset)

 • Det er obligatorisk at deltage i kurset medmindre kursisten kan dokumentere tilsvarende erfaring. Klubben forbeholder sig ret til at gennemføre en prøve.

 
Målgruppe


Kurset henvender sig til nybegyndere og let øvede med interesse for at lære de basale ro- og redningsteknikker i havkajak.


Hensigt


At give roeren et brugerniveau, som skal sætte denne i stand til at færdes fortroligt og sikkert i havkajak på ture langs kysten i lokalt og kendt farvand – i sommerhalvåret fra Standerhejsning til Standerstrygning.


Indhold

 

Fokus er lagt på vandtilvænning og undervisning i makkerredning, selvredning, skadesforebyggende ro teknik, de almindeligste styretag og valg af udstyr, samt teori i, navigation, vejr, risikomomenter og førstehjælp. Søsportens sikkerhedsfoldere udleveres. 


Kursus har en varighed af ca. 24-25 timer og afsluttes med en prøve.


Teknik og sikkerhed


Teknikker må kunne vises og beherskes på uroligt vand svarende til vind på op til 5 meter/sekund.


Ud- og indstigning i kajak ved kyst og bro


Sikker ind- og udstigning f.eks. med pagajen lagt ud til siden bag cockpittet som støtte ved ind- og udstigning


Effektiv skadesforebyggende ro teknik


Gennemgang af høj og lav pagajføring med skivet eller uskivet pagaj, kropsrotation og brug af ben, fremad roning, baglæns roning.


Drejetag


Der øves drejetag (rundtag) med stor 180 graders cirkel med kropsrotation. Drejetag med støtte, samt vending af kajakken på stedet med skiftevis for- og baglæns drejetag på bølgetoppen. Kan udbygges med kantning.


Lavt støttetag


Gennemgang af teknikker bag lavt støttetag, hoftevrik med hoved og krop som C, samt introduktion af teknikker til lavt støttetag ved landing i brænding eller surf i medsø.


Sculling


Gennemgang af teknikker i at forhindre kajakken i at kæntre ved hjælp af vedvarende lavt fejende støttetag. Fokus på rolige bevægelser.


Telemarksving


Der øves lavt ”Telemarksving”, hvor roeren introduceres i at kante kajakken ind i svinget og hvorledes styretaget kan bruges ved surf i medsø og brænding.


Sideforflytning


Der øves sideforflytning ved hjælp af T-træk og 8-talsteknikker og roeren introduceres i kantning væk fra pagajen/roretningen.


Stoptag/nødstop


Udføres i fart, hvor kajakken bringes til standsning med 5 stoptag.


Baglæns roning


Baglæns roning over 25 meter med kropsrotation og jævnlig orientering over skulderen.


Vandtilvænning/Wet exit


Rolig og kontrolleret kæntring og udstigning af kajakken øves uden og med påmonteret skørt, hvor roeren under hele forløbet opnår tryghed og kontrol over kajak og pagaj.


Tømning af vandfyldt kajak


Tømme kajakken på lavt vand ved hjælp af korrekt løfteteknik fra stævnen, så løfteskader undgås.


Selvredning m. pagajflyder


Der øves entring efter kæntring med brug af pagajflyder, hvor roeren ikke kan bunde. Roeren skal under redningen have kontrol over kajak, pagaj og pagajflyder.


Makkerredning


Redning af kæntret roer, der er ude af kajakken (blive reddet + redde anden roer), med vægt på at rederen har fuld kontrol over makkerens kajak og tydeligt kommanderer den væltede makker.


Bugsering af anden kajak


Komme væk fra farezonen og slæbe træt eller skadet kammerat ved hjælp af slæbeline. Slipstik skal beherskes.

Teori


Teoretisk kendskab til nedenstående temaer med henblik på ture langs kysten i Danmark.

 

 • Udstyr (kajak, beklædning og personligt sikkerhedsudstyr)

 • Vejvalg og grundlæggende navigation med kort og kompas

 • Vind og vejr, bølger mm.

 • Risikomomenter ved havkajakroning

 • Førstehjælp og kuldeskader

 • Færdselsregler på vandet og forholdsregler på land
   

bottom of page