top of page

Klubbens historie

Der holdes stiftende generalforsamling mandag d. 13 juni kl. 19.30 HMI’s spisesal (Marsk Stig), Villavej 13-17” lød budskabet fra Initiativgruppen Hou Kajak Klub i 2005.

Forinden havde der været en annonce i Odder Avis, hvor der blev søgt interesserede, ligesom der havde været afholdt et informationsmøde. 45 meldte tilbage, at de var interesserede. Nok til at initiativtageren Claus Jensen gik videre med sin tanke.

Der mødte 14 op til generalforsamlingen, hvor blandt andet klubbens første vedtægter og fastsættelser af blev vedtaget. Den første bestyrelse bestod af disse 5 personer: Claus Jensen, Allan Petersen, Steen Oltmann, Jens Mathiasen og Holger Lund.

Det er selvfølgelig ikke nok at bestemme at man gerne vil have en kajakklub. Det er først bagefter, at det egentlige arbejde starter op.

Her var Hou Kajak Klub i den heldige situation, at de fik hjælp til uddannelse af Skanderborg Kano og Kajakklub, Solbjerg Søsport, Ry Roklub og Odder Roklub uden hvis store hjælp, det havde taget endog meget længere at komme i gang med vores klub. Herudover var der i 2005 og frem gode samarbejder med kajakklubberne i Århus, som også donerede fx pagajer til vores klub.

Klubben havde så heller ikke nogen kajakker. Her fik vi en kæmpe hjælp af Odder Museum, hvis kajakker vi kunne låne, når de ikke var i brug i museets tjeneste. Der blev dengang stablet et samarbejde på benene, som rækker frem til skrivende stund (2022), idet Hou Kajak Klub stadig nyder den tillid at kunne assistere Odder Museum ved de ture, som de arrangerer på Norsminde fjord.

Stille og roligt via en velkomstpakke fra DKF og diverse sponsorater fik klubben indkøbt kajakker. Ikke i den standard, som vi har i dag, men bestemt gode nok til at vi kunne komme i gang. Samtidig blev der sat gang i uddannelse af egne instruktører.

 

Siden da har klubben ikke set sig tilbage, men har udviklet sig til den moderne klub, som møder medlemmerne i dag med 365/24 timers medlemskab, habile kajakker og gode forhold i 3 huse på lystbådehavnen. Der er ikke mange, der i dag kan huske, at klubben startede i en container og en garage, som lå der, hvor der i dag er bygget nye huse.

Og hvordan med medlemstallet. Fra en spæd start med 34 medlemmer, hævet til 51 i 2007, til 83 i 2008, til 94 i 2009, ligger tallet nu stabilt mellem 90 og 100. 

Det skal i den forbindelse nævnes, at der er ganske mange mennesker, der har modtaget deres uddannelse i klubben. Fx blev der uddannet 32 i 2007. Var alle, som er uddannet i klubben, blevet i klubben, ville vi i dag have et medlemstal på omkring 400.

Og klubben står selvfølgelig ikke stille, men skal følge med tiden. 

bottom of page