top of page
HKK logo.PNG

Ordensreglement i klubben

§1. Alle effekter, som et medlem opbevarer i kajakhuset, skal være anbragt fortrinsvis i den privat ejede kajak. En privat kajak skal være opført i klubbens kajakregister på www.rokort.dk. Privat ejede kajakker, pagajer og andet udstyr må uden aftale ikke benyttes af andre medlemmer. 

 

§2. Det er tilladt, at et frigivet medlem tager en gæst med på én prøvetur i lokalt farvand. 

 

§3. Medlemmer har pligt til at føre personligt rokort, der inden hver rotur påføres dato, afgangstid og kajakkens nummer og rute. Efter turen påføres antal roede kilometer og sluttidspunkt. Begge  dele sker på www.rokort.dk.  

 

§4. Kajakken og andet udstyr skal rengøres i ferskvand, aftørres og lægges på plads. 

 

§5. Beskadigelse af hus, inventar eller materiel medfører fuld erstatningspligt, medmindre man kan påvise atskaden er hændelig. 

Når en kajak er beskadiget, må den ikke benyttes. Beskriv fejlen på www.rokort.dk og sæt en seddel  på kajakken, så andre ikke benytter den, før fejlen er udbedret. 

 

§6. Forslag og klager skal indgives skriftligt til klubbens formand. 

 

§7. Gæster, som et medlem ønsker at have med på en klubtur, har medlemmet fuldt ansvar for. Kajak og andet materiel kan ikke reserveres af en gæst. 

 

§8. Klub- og private kajakker har plads i kajakreolerne, som bestyrelsen har anvist. Enhver ændring/pladsbytning og anden disposition skal forud være godkendt af bestyrelsen. 

 

§9. Private kajakpladser i klubhuset, uddeles i henhold til ventelisten. Pris for en plads fastsættes på generalforsamlingen. 

 

§10. Ved reservation og/eller leje af kajak, går klubture forud for private ture. Leje af kajak kan ske i alt op til 7 dage.

Udover de 2 dage (48 timer) det altid er tilladt at disponere over en kajak, er der mulighed for at  leje kajakken i yderligere 5 dage, så man kan have kajakken til rådighed i sammenlagt 7 dage. Leje aftales med klubbens formand. Derefter reserveres kajakken i www.rokort.dk, hvor der i  beskrivelsen noteres, at kajakken lejes jf. klubbens lejeordning og at det er aftalt med klubbens  formand. 

Det koster 50 kroner, per kajak, per dag, ud over de første 48 timer; som betales til klubbens konto::

• Reg.nr: 1944  

• Kontonummer: 8969 475 678 

Et klubmedlem kan leje én kajak. Der lejes max 2 kajakker ud ad gangen (for at sikre, at der altid er  klubkajakker nok i bådhuset). 

Traileren lejes ikke ud, men kan bookes på www.rokort.dk i max 2 døgn. Henvendelse skal ske til formanden. 

 

§11. Kajakker og materiale fra aflåst kajakhus er forsikringsdækket, hvis der er synlige tegn på indbrud.. Klubbens forsikring dækker kun klubbens kajakker og udstyr. Private kajakker og udstyr er ikke  dækket af klubbens forsikring. 

Så HUSK at låse, når klubhuset forlades. Koden er kun klubmedlemmernes og må ikke deles med andre!

bottom of page