top of page
HKK logo.PNG

Private kajakpladser

Personer, der har en plads

Det kræves, at man sammenlagt over 2 sæsoner (indeværende + forrige sæson) ror mindst 150 km for at beholde sin plads.

 

Dette gælder løbende, og opgøres til standerstanderstrygning.

 

Ror man mindre, vil man kunne miste sin plads til næste sæson, hvis der er behov for pladsen til medlemmer på klubbens venteliste.

 

Personer med bådplads, som ikke har opfyldt kravene, modtager skriftlig meddelelse om, at deres plads kan inddrages med kort varsel. (30 dage).

Personer, der ønsker en plads

Ønsker man en plads kontaktes bestyrelsen, så man kan komme på ventelisten.

 

Man kan kun få tildelt en plads på ventelisten, hvis man samlet har roet minimum 150 km på 2 sæsoner (indeværende + forrige sæson).

Tildeling af pladser sker generelt ved standerhejsning

Skulle der i løbet af sæsonen komme ledige pladser, vil disse dog blive fordelt løbende i henhold til nedenstående.

Hvis antallet på venteliste er lavere end det antal pladser, der kan skaffes, vil alle på ventelisten få tildelt en plads.

 

I dette tilfælde vil pladserne blive taget fra den/dem, der har roet mindst og under 150km. de seneste 2 sæsoner sammenlagt.

 

Hvis antallet på venteliste er højere end det antal pladser, der kan skaffes, prioriteres pladserne til dem der har stået længst tid på ventelisten.

 

Tildelte pladser skal tages i brug senest 30 dage efter datoen på beskeden om tildeling. Sker dette ikke, går pladsen videre til den næste på klubbens venteliste.

Når du får tildelt en bådplads, udfyldes følgende bådhuskontrakt

 

Generelt

Det er kun kilometer registreret på klubbens rokort der tæller.

 

Bestyrelsen kan under særlige omstændigheder vælge at lade personer beholde deres plads, selvom de ikke opfylder kravene ovenfor.

bottom of page