top of page
HKK logo.PNG

Velkomstbrev

Kære havkajak-interesserede

Du har udtrykt interesse for at komme til at ro i havkajak, og det vil vi i bestyrelsen gerne kvittere for.

I klubben nyder vi de skønne roture sammen med andre i havet ud for Hou og andre steder i Danmark. Vi vil derfor også glæde os til at få dig med ud og få nogle fælles oplevelser. Men først er der lige lidt kursus og knofedt, der skal overstås i foråret i den kommende sæson.

I skal på kursus for at lære lidt om jeres egne reaktioner, om vandet, om kajakken og om teknikker til at holde jer på ret køl og redde jer selv og andre.

 

Der er et vigtigt introduktionskursus i svømmehallen Spektrum en weekend eftermiddag sidst i april eller i begyndelsen af maj. Det skal du gøre alt for at deltage i.

 

Derefter er der en kursusdag på vandet hver uge. Du kan vælge mellem mandag og onsdag. Dog tages der forbehold for, at der kan være for mange deltagere på én dag.

 

Kurset løber i maj og lidt ind i juni måned.. Det er obligatorisk at deltage alle kursusdage, hvis du skal indstilles til den afsluttende eksamen. Er du i en uge forhindret i at deltage på dit normale hold, vil du i den uge kunne deltage på det andet hold.

Selve kurset bliver afsluttet med en eksamen på vandet i juni. Den skal du bestå.

 

Du vil senere blive kontaktet af den ansvarlige for kurset og få en nærmere kursus beskrivelse.

Det koster 1.800 kr. det første år. Du betaler det årlige medlemskontingent på kr. 800 plus 500,- kr. i depositum for kursus. Dette depositum refunderes ikke ved evt. frafald inden kursusstart. De sidste 500,- kr. betaler du ved kursusstart.

Der forventes fuld tilstedeværelse på kurset. Et fravær på mere end 1 gang betyder, at du afbryder kurset og de kan derved ikke deltage i den afsluttende prøve. Instruktørgruppen kan give dispensation i særlige tilfælde.

 

Kurset forudsætter, at du kan svømme. Det fremgår af vores indmeldelsesblanket, at du skal kunne svømme minimum 600 meter i havet eller 1.000 meter i svømmehal. Der er ikke noget tidskrav, men du må hverken røre bund eller kanter undervejs . Svømmeprøven skal dokumenteres.

 

I Odder svømmehal, er det muligt at få et bevis. Vinteren er en rigtig god tid til at opfylde den forudsætning.

 

For at blive frigivet, så du må ro alene, skal du have bestået prøven, og have roet samlet mindst 75 km i samme sæson – altid sammen med en frigivet = erfaren roer. Sæsonen slutter ved standerstrygningen i begyndelsen af november. 

 

I perioden efter prøven, stiller klubben en eller flere erfarne roere til rådighed på klubaftenerne, så du kan komme ud at ro under trygge forhold. Klubaften finder sted tirsdage og torsdage.

Når du har så også har roet 75 km, får du et medlemskort der dokumenterer, at du har opnået et niveau, der er anerkendt i Danmark og Europa. 

 

Hvor meget er så 75 km? På de klubaftener, hvor vi mødes for at ro fælles ture, kan vi f.eks. ro fra Hou Havn til en bøje ud for Dyngby Strand og retur. Det er ca. 12 km, og det tager normalt ca. 2 timer. Tiden varierer alt efter vind, vejr, strøm, behovet for at gå i land, mængden af kaffe og udbuddet af medbragte kager. Det sidste er et meget vigtigt og hyggeligt element!

 

I klubhuset er der kajakker, pagajer, pumper, svømmeveste og skørter til fælles brug. Personligt tøj må man selv anskaffe sig. Hvis du ønsker at anskaffe udstyr inden kurset, er det en rigtig god ide at spørge klubben om, hvad der kan være hensigtsmæssigt at anskaffe til den tid. Instruktørerne fremgår af klubbens hjemmeside.

 

Vi besvarer gerne alle spørgsmål, I måtte have og håber at se dig i foråret.

 

Du kan også følge os her på facebook 

https://www.facebook.com/houkajakklub/

 

Med venlig hilsen

Hou Kajak Klub

bottom of page