top of page
  • Allan Petersen

Kongeåen den 20. maj 2023

Kongeåen er blevet en del af danmarkshistorien, idet den i en periode fra 1864 til 1920 udgjorde grænsen til Tyskland. Går man tilbage til vikingetiden gik landegrænsen helt nede ved Ejderen i Sydslesvig, hvor den danske fæstning Dannevirke forsvarede fjender mod syd. Efter nederlaget til den preussiske hær i 1864 blev der oprettet toldsteder ved nogle af broerne på Kongeåen.


Senere oprandt genforeningen i 1920, hvor en folkeafstemning skulle vise det nationale tilhørsforhold og dermed sætte en ny landegrænse, og det er den grænse vi kender i dag.


Man kan ikke læse sig til alt i en historiebog, derfor begiver vi os nu afsted på Kongeåen i kajakhøjde gennem de 51 km, hvor åen gennemløber det smukke landskab.


En masse logistik skulle først på plads, og en skadet Søren Hebsgaard der måtte udgå i sidste øjeblik. Nu var vi 7 uskadede personer, hvor Allan, Svend, Hanne, Tove, Kai og Ejvind mødtes på havnen fredag kl. 17 for at pakke den lille trailer, som Allan tog med hjem for at starte ud derfra lørdag morgen kl. 6 sammen med Svend, Hanne og Tove.


Kai fik Ejvinds kajak på stor trailer, kørte så til Kongeåslusen lørdag morgen til kl. 7, og mødtes der med Finn og Ejvind, der hver havde en bil med. Vi fik spændt Ejvinds kajak på Finns bil og kørte så til Andst Bro, hvor vi mødtes med Allan og resten af flokken.


Tove havde bagt boller som blev nydt i morgensolen, mens fårene stod på den anden side af åen og brægede højlydt.Det første stykke af åen var smalt, og vi sejlede på en lang række. Vi passerede den fredede Knag Mølle, som har været brugt til at male benmel til dyrefoder og gødning

Frihedsbroen, som vi passerede, er kendetegnet ved at have rød/hvide farver for at markere den nationale følelse, som folk havde, specielt inden genforeningen.
Første stop efter 2 timers sejlads ved Sønderskovgård, hvor der var et vandfald, der ikke kunne passeres uden at skulle på land. Flere problemer meldte sig, da åen manglede ½ m vand. Efter proviantering tilbød Allan, som leder af troppen, at gå ud i åen, holde på kajakken, mens en person kravlede ned fra broen for at komme sikkert i kajakken. Alt gik fint bortset fra Allans kolde fødder.


Vi sejlede videre gennem det skønne landskab og passerede nu Kongeåens Dambrug på højre side. Kongeåens Dambrug var det første modeldambrug i Danmark. EU og fødevarestyrelsen gav tilskud til opførelsen. De gamle damme i jorden fungerer i dag som plantelaguner, der renser det brugte vand. Her bliver resterne af næringsstofferne optaget i plantevæksten.


Men hvad var det, der var her på trådhegnet omkring dambruget? En måge der sad fast i hegnet med det ene ben, og så baskede den med vingerne. Mens Allan holdt min kajak, kravlede jeg op ad skrænten og videre hen mod hegnet. Udfordringen var for stor, mågen sad fast 3-4 m oppe i hegnet og inden hegnet var der et vandløb på ca. 3 meter. Der var ikke andet at gøre end at gå tilbage til kajakken og fortsætte turen.Næste stop var ved Nielsby Dambrug, som i 2006 blev opkøbt af Kongeåens Dambrug. Her skulle der efter kortet være en overbæring, men måske de skulle få opdateret kortet for efter proviantering og lange overvejelser satte vi kajakkerne i åen og sejlede uhindret videre.


Næste stop var Kongeåens Camping. På et skilt stod der, at vi var velkomne, men hvis vi benyttede faciliteterne, skulle vi henvende os til campingpladsen.


Der var meget at holde øje med, mens vi gled ned af åen. Vi så bl.a. fiskeørn i lav højde med de smukke aftegninger på undersiden af vingerne. Vi så svaner i luften og en gøg, der sad på en pæl. Mange steder på åen var der store områder med blomstrende vandranunkler.Der var Skotsk Højlandskvæg, der stod lidt ude i åen, og undrede sig over, hvad det var for nogle underlige skabninger, der sejlede forbi.


Det 4. stop var lige efter Jedsted Mølle Dambrug, og her brugte vi også alternative måder at komme i land på. Fuld fart på kajakken, som så blev styret skråt ind det tætte græs, som var i siden af åen. Nu kom Toves hjemmebagte chokoladekage frem, som gav energi til resten af turen
Der er rigtig mange skarpe sving på åen det meste af vejen bortset fra det sidste stykke, hvor åen er dobbelt så bred og med lange lige strækninger.


Slutdestination ved sluserne kl. 17.30 antal km. 51. Nu var det bare at få pakket sammen og begive sig hjem ad.

Berettet af Ejvind Pedersen

34 visninger

Comments


bottom of page